Binabawasan ng Optimized charts rendering engine ang loading time at pinatataas ang battery life ng hanggang sa 25%.

Paghahayag ng Panganib

Ang opisyal na wika ng kompanya ay Ingles. Para sa mas kumpletong paglalarawan ng aktibidad ng Kompanya, mangyaring bumisita sa bersyong Ingles ng website. Ang impormasyon na isinalin sa mga wika maliban sa Ingles ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at walang legal na pwersa, ang Kompanya ay hindi responsable sa katumpakan ng impormasyon na ibinigay sa ibang wika..

Paghahayag ng Panganib para sa operasyon sa banyagang salapi at mga deribatibo

Ang maikling babala na ito, bilang karagdangan sa Pangkalahatang Tuntunin ng Negosyo, ay hindi nilalayon na banggitin ang lahat ng panganib at ibang importanteng aspeto ng operasyon sa mga dayuhang salapi at derbatibo. Isaalang-alang ang panganib, hindi ka dapat magsagawa ng mga transaksyon ng mga nabanggit na produkto kung hindi ka malay sa kalikasan ng mga kontrato na pinapasok mo, ang legal na aspeto ng mga ugnayang ito, o ang lala ng iyong pagkakalantad sa panganib. Kailangan mong magtasa nang mabuti sa anong abot ng operasyon ang angkop para sa iyo, bigyang konsiderasyon ang iyong karanasan, layunin, pinansiya at iba pang mahalagang salik..

1. Operasyon sa dayuhang salapi at mga deribatibo

1.1 Ang ibig sabihin ng leveraged trading ay pinalaki ang potensyal na kita. Nangangahulugan din ito na ang mga pagkalugi ay pinalaki. Kapag mas mababa ang kinakailangan na margin, mas mataas ang panganib ng potensyal na pagkalugi kung ang merkado ay gumalaw kontra sa iyo. Minsan ang mga margin na kinakailangan ay maaaring kasingliit ng 0.5%. Tandaan na kapag nakikipag-trade gamit ang margin, ang iyong mga pagkalugi ay maaaring lumampas sa iyong paunang pagbabayad at posibleng mawalan ng mas maraming pera kaysa sa iyong pinamuhunan. Ang halaga ng paunang margin ay maaaring mukhang maliit kung ihahambing sa halaga ng mga kontrata o derivatives ng dayuhang salapi, dahil ang epekto ng "leverage" o "gearing" ay ginagamit doon, sa pagsasagawa ng trade. Ang mga hindi gaanong malaking paggalaw ng merkado ay magkakaroon ng proporsyonal na tindi ng epekto sa mga halaga na dineposito, o nais mong ideposito. Ang pangyayaring ito ay maaaring gumana pabor sa iyo, o laban sa iyo. Kapag sinusuportahan ang iyong posisyon, maaari kang magkaroon ng mga pagkalugi sa lawak ng paunang margin, at anumang mga karagdagang halaga ng pera na dineposito sa Kompanya. Kung ang merkado ay nagsimulang lumipat sa kabaligtarang direksyon ng iyong posisyon, at/o ang halaga ng kinakailangang margin ay nadagdagan, maaaring hilingin sa iyo ng Kompanya na agad na magdeposito ng karagdagang mga halaga ng pera upang suportahan ang posisyon. Ang kabiguan na matugunan ang pangangailangan na magdeposito ng karagdagang halaga ng pera ay maaaring magresulta sa pagsasara ng Kompanya ng iyong (mga) posisyon, at ikaw ay may responsibilidad para sa anumang pagkalugi o kakulangan ng mga pondo na kaugnay nito.

1.2 Mga Order at Istratehiya sa pagbabawas ng panganib

Ang paglalagay ng ilang mga order (halimbawa, mga "stop-loss" na order, kung ito ay pinapayagan ng lokal na batas, o "stop-limit" na mga order), na naghihigpit sa pinakamataas na halaga ng mga pagkalugi, ay maaaring maging hindi epektibo kung ang sitwasyon ng merkado ay ginagawang imposible ang pagpapatupad ng naturang mga order (halimbawa, sa illiquidity ng merkado). Ang anumang mga estratehiya gamit ang mga kombinasyon ng mga posisyon, halimbawa, "spread" at "straddle" ay maaaring hindi mas mababa sa panganib kaysa sa mga konektado sa karaniwang "long" at "short" na posisyon..

2. Karagdagang panganib na ispesipiko sa mga transaksyon sa mga dayuhang salapi at deribatibo

2.1 Mga kondisyon sa pagpasok sa mga kontrata

Kailangan mong makakuha mula sa iyong broker ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga kondisyon para sa pagpasok sa mga kontrata, at anumang mga obligasyon na konektado dito (halimbawa, tungkol sa mga pagkakataon, kung saan maaari mong maipon ang obligasyon na isagawa o tanggapin ang paghahatid ng anumang asset sa loob ng balangkas ng isang futures contract, o, sa kaso ng isang options, impormasyon tungkol sa mga petsa ng pag-expire at ang mga limitasyon ng oras para sa mga pagpapatupad ng options). Sa ilang mga sitwasyon, ang isang stock exchange o clearinghouse ay maaaring baguhin ang mga kinakailangan sa mga hindi nabayarang kontrata (kabilang strike price), upang maipakita ang mga pagbabago sa merkado ng bawat isang asset.

2.2 Pagsuspinde o pagbabawal ng trade. Relasyon ng presyo

Certain market situations (for example, illiquidity) and/or the operating rules of some markets (for example, suspension of trade with respect to contracts or months of contracts, due to an excess in the limits of price changes) may increase the risk of losses incurred, since executing transactions or squaring/netting positions becomes difficult or impossible. Losses could increase, if you sell options. A well-grounded interconnection does not always exist between prices of the asset and the derivative asset. The absence of a benchmark price for an asset may make a "fair value" estimation difficult.

2.3 Mga nadepositong pera at pag-aari

You should familiarize yourself with protective instruments, within the limits of the Security deposited by you in the form of cash or any other assets, when executing an operation either inside the country or abroad, especially if insolvency or bankruptcy of a dealing firm could be an issue. The extent to which you can return your cash or other assets is regulated by the legislation and local country standards wherein the Counterparty carries out its activities.

2.4 Mga singil na komisyon at iba pa

Prior to participating in any trades you should get clear details on all commission fees, remunerations and other charges that will need to be paid by you. These expenses will affect your net financial result (profit or loss).

2.5 Mga transaskyon sa ibang lugar

Execution of transactions on markets in any other jurisdictions, including markets formally connected with your internal market may result in additional risks for you. Regulation of the aforementioned markets may differ from yours in degree of investor protection (including a lower degree of protection). Your local regulatory authority is unable to ensure compulsory compliance to the rules determined by regulatory authorities or markets in other jurisdictions in which you execute transactions.

2.6 Panganib sa salapi

Profits and losses of transactions with contracts re-denominated in a foreign currency that differs from the currency of your account are affected by exchange rate fluctuations when converted from the contract currency to the account currency.

2.7 Panganib sa liquidity

Liquidity risk affects your ability to trade. It is the risk that your CFD or asset cannot be traded at the time you want to trade (to prevent a loss, or to make a profit). In addition, the margin you need to maintain as a deposit with the CFD provider is recalculated daily in accordance with changes in the value of the underlying assets of the CFDs you hold. If this recalculation (revaluation) produces a reduction in value compared with the valuation on the previous day, you will be required to pay cash to the CFD provider immediately in order to restore the margin position and to cover the loss. If you cannot make the payment, then the CFD provider may close your position whether or not you agree with this action. You will have to meet the loss, even if the price of the underlying asset subsequently recovers. There are CFD providers that liquidate all your CFD positions if you do not have the required margin, even if one of those positions is showing a profit for you at that stage. To keep your position open, you may have to agree to allow the CFD provider to take additional payments (usually from your credit card), at their discretion, when required to meet relevant margin calls. In a fast moving, volatile market you can easily run up a large credit card bill in this way.

2.8 Limit ng "Stop loss"

To limit losses many CFD providers offer you the opportunity to choose ‘stop loss’ limits. This automatically closes your position when it reaches a price limit of your choice. There are some circumstances in which a ‘stop loss’ limit is ineffective for example, where there are rapid price movements, or market closure. Stop loss limits cannot always protect you from losses.

2.9 Panganib sa pagpapatupad

Execution risk is associated with the fact that trades may not take place immediately. For example, there might be a time lag between the moment you place your order and the moment it is executed. In this period, the market might have moved against you. That is, your order is not executed at the price you expected. Some CFD providers allow you to trade even when the market is closed. Be aware that the prices for these trades can differ widely from the closing price of the underlying asset. In many cases, the spread can be wider than it is when the market is open.

2.10 Panganib sa counterparty

Counterparty risk is the risk that the provider issuing the CFD (i.e. your counterparty) defaults and is unable to meet its financial obligations. If your funds are not properly segregated from the CFD provider’s funds, and the CFD provider faces financial difficulties, then there is a risk that you may not receive back any monies due to you.

2.11 Sistema ng trading

The majority of usual "voice" and electronic trading systems use computer devices for routing orders, balancing operations, registering and clearing transactions. As with other electronic devices and systems, these are subject to temporary failure and faulty operation. Your chances for reimbursement of certain losses may depend on the limits of liability determined by the supplier of the trading systems, markets, clearinghouses and/or dealing firms. Such limits may vary; it is necessary for you to get detailed information from your broker on this matter.

2.12 Elektronikong trading

Trading executed using any Electronic Communications Networks may differ not only from trading on any usual "open-outcry" market, but also from trading where other electronic trading systems are used as well. If you execute any transactions on an Electronic Communications Network, you bear the risks specific to such system, including the risk of a failure in the operation of the hardware or software. System failure may result in the following: Your order may not be carried out in accordance with instructions; an order may not be executed at all; it may be impossible to continually receive information on your positions, or to meet margin requirements.

2.13 Operasyon na over-the counter

In a number of jurisdictions, firms are allowed to carry out over-the-counter operations. Your broker may act as the counterparty for such operations. The special feature of such operations lies in the complexity or impossibility of closing positions, estimating values, or determining the fair price or exposure to risk. For the aforementioned reasons, these operations may be connected with increased risks. The regulation governing over-the-counter operations may be less strict or provide a particular regulatory mode. You will need to become familiar with the rules and risks connected therewith, prior to executing such operations.