Optimizirani uređaj za prikazivanje grafikona smanjuje vrijeme učitavanja i povećava trajanje baterije do 25 %.

Obavijest o riziku

Službeni jezik kompanije je engleski. Za potpuniji opis aktivnosti kompanije, posjetite englesku verziju stranice. Informacije prevedene na druge jezike imaju informativnu svrhu i nemaju pravnu težinu, kompanija nije odgovorna za točnost informacija osiguranih na drugim jezicima.

Objavljivanje informacija o riziku za rad sa stranim valutama i derivatima

Ovo kratko upozorenje, dodatak Općim uvjetima poslovanja, nije namijenjeno za spominjanje svih rizika i ostalih važnih aspekata rada sa stranim valutama i derivatima. Uzimajući u obzir rizik, ne biste trebali pokretati transakcije naprijed spomenutim proizvodima, ako niste svjesni prirode ugovora u koje ulazite, pravnih aspekata takvih odnosa u kontekstu takvih ugovora ili stupnja vlastite izloženosti riziku. Poslovanje sa stranim valutama i derivatima povezano je s visokom razinom rizika, a iz tog razloga nije pogodno za puno ljudi. Morate temeljito ocijeniti do kojeg je dosega takvo poslovanje pogodno za Vas, uzimajući u obzir svoje iskustvo, ciljeve, financijske izvore i druge važne faktore.

1. Poslovanje sa stranim valutama i derivatima

1.1 Trgovanje s polugom znači da je potencijalni profit uvećan; isto tako znači da su i gubici povećani. Što je niži zahtjev margine, to je veći rizik od potencijalnih gubitaka, ako se tržište okrene protiv Vas. Ponekad zahtijevane margine mogu biti samo 0,5%. Imajte na umu da, kod trgovanja uz uporabu margine, Vaši gubici mogu biti veći od inicijalnog plaćanja te da je moguće izgubiti puno više novca od onoga što ste početno investirali. Iznos početne margine može izgledati malen u usporedbi s vrijednosti ugovora za stranu valutu ili derivate, jer se u njima koristi "poluga" ili efekt "zupčanika" tijekom trgovanja. Relativno zanemariva kretanja tržišta imat će proporcionalno povećani utjecaj na uplaćene iznose ili iznose koje ste planirali uplatiti. Ove okolnosti mogu raditi za ili protiv Vas. Kod podržavanja Vaše pozicije, možete doživjeti gubitke do širine početne margine te bilo koji drugi iznos novca uplaćen kod Kompanije. Ako se tržište počne kretati u smjeru suprotnom od Vaše pozicije i/ili iznos zahtijevane margine se poveća, kompanija može tražiti od Vas da hitno uplatite dodatna sredstva kako biste podržali poziciju. Ako ne ispunite zahtjev za uplatom dodatnog iznosa novca, može doći do toga da Kompanija zatvori Vašu poziciju (pozicije), a Vi ćete snositi odgovornost za bilo kakve gubitke ili nedostatak sredstava povezanih s ovim slučajem.

1.2 Nalozi i strategije koje smanjuju rizik

Postavljanje određenih naloga (na primjer, "stop-loss" naloga, ako su isti dozvoljeni lokalnim propisima ili "stop-limit" naloga), koji ograničavaju najveći iznos gubitka, mogu se pokazati neučinkovitim, ako situacija na tržištu učini izvršenje tih naloga nemogućim (na primjer radi nelikvidnosti tržišta). Bilo koja strategija koja koristi kombinaciju pozicija, na primjer "raspon" (spread) i "opkoračenje" (straddle) možda neće biti manje rizična od onih povezanih s "dugim" (long) i "kratkim" (short) pozicijama.

2. Dodatni rizici specifični za transakcije stranim valutama i derivatima

2.1 Uvjeti za ulazak u ugovore

Od svog brokera trebate dobiti detaljne informacije o uvjetima ulaska u ugovore i bilo kakve obaveze povezane s njima (na primjer, o okolnostima u kojima se može povećati mogućnost obaveze za provedbu ili prihvaćanje dostavu bilo koje robe unutar okvira budućnosnica ili, u slučaju opcije, informacije o datumima isteka i vremenskim ograničenjima izvršenja opcija). Pod određenim okolnostima, burza dionica ili klirinške kuće mogu promijeniti uvjete neriješenih ugovora (uključujući i izvršnu cijenu - strike price), kako bi isti odražavali promjene na tržištu te robe.

2.2 Suspenzija ili ograničenje trgovanja. Korelacija cijena

Određena situacija na tržištu (na primjer, likvidnost) i/ili pravila poslovanja određenih tržišta (na primjer, suspenzija trgovanja u odnosu na ugovore ili mjesece ugovora, radi prekoračenja u limitima promjena cijena) može povećati rizik od nastanka gubitaka, jer izvršenje transakcije ili ravnih/neto pozicija postaje teško ili nemoguće. Gubici mogu narasti ako prodate opcije. Dobro utemeljena međusobna povezanost ne postoji uvijek između cijene robe i derivata robe. Izostanak referentne vrijednosti cijena robe može učiniti procjenu "poštene vrijednosti" (fair value) teškom.

2.3 Uplaćena sredstva i imovina

Trebate se upoznati sa zaštitnim instrumentima, unutar granica Sigurnosti koju ste uplatili u obliku gotovine ili bilo koje robe, kad poslujete unutar svoje zemlje ili u inozemstvu, osobito ako može doći do insolventnosti ili bankrota investicijske tvrtke. Raspon do kojeg možete vratiti svoju gotovinu ili drugu robu reguliran je zakonodavstvom i lokalnim standardima zemlje u kojoj druga odgovorna strana provodi svoje aktivnosti.

2.4 Provizije i druge naknade

Prije sudjelovanja u bilo kojem trgovanju, trebate imati sve jasne podatke o svim provizijama, naknadama i drugim troškovima koje morate platiti. Ti troškovi utjecat će na Vaše neto financijske rezultate (profit ili gubitak).

2.5 Transakcije u drugim jurisdikcijama

Provedba transakcija na tržištima pod drugom jurisdikcijom, uključujući i tržišta formalno povezana s Vašim unutarnjim tržištem, može Vam donijeti dodatni rizik. Zakonska regulacija naprijed navedenih tržišta može se razlikovati od Vaše, u stupnju zaštite investitora (uključujući niži stupanj zaštite). Vaš lokalni zakonodavac nije u mogućnosti osigurati obavezno postupanje prema pravilima određenim od strane zakonodavaca ili tržišta pod drugim jurisdikcijama u kojima provodite transakcije.

2.6 Rizici valute

Profiti i gubici na transakcijama za ugovore re-denominirane u stranoj valuti koja se razlikuje od valute Vašeg računa pod utjecajem su fluktuacije tečaja kad se pretvaraju iz valute ugovora u valutu računa.

2.7 Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti utječe na Vašu sposobnost trgovanja. To je rizik radi kojeg svojim CFD ili robama ne možete trgovati u vrijeme u koje želite trgovati (kako biste spriječili gubitak ili zaradili profit). Dodatno, margina koju morate održati kao ulaganje kod pružatelja usluga CFD preračunava se dnevno, u skladu s promjenama vrijednosti robe na koju se odnose CFD-i koje imate. Ako ovaj proces preračunavanja (ponovne procjene) dovede do smanjenja vrijednosti u usporedbi s vrijednošću prethodnog dana, morat ćete odmah pružatelju usluge CFD-a platiti gotovinom kako biste ponovno uspostavili položaj margine i pokrili gubitak. Ako ne možete platiti, pružatelj usluge CFD može zatvoriti Vašu poziciju, bez obzira slažete li se s tim postupkom ili ne. Morat ćete nadoknaditi gubitak, čak i ako se cijena robe na koju se ugovor odnosi kasnije oporavi. Postoje pružatelji usluga CFD-a koji likvidiraju sve Vaše CFD pozicije ako nemate zahtijevanu marginu, čak i ako neka od tih pozicija u tom trenutku za Vas pokazuje profit. Kako biste zadržali svoju poziciju otvorenom, možda ćete se morati složiti da omogućite pružatelju usluge CFD dodatno naplaćivanje (obično s Vaše kreditne kartice). prema njegovoj odluci, kad je potrebno, kako bi se pokrili relevantni zahtjevi margine. Na brzom, promjenjivom tržištu, na ovaj način vrlo lako možete napraviti veliki račun na kreditnoj kartici.

2.8 "Stop loss" ograničenja

Kako bi ograničili gubitke, brojni pružatelji usluga CFD nude Vam mogućnost odabira ‘stop loss’ ograničenja. Ona automatski zatvaraju Vašu poziciju kad dođu do ograničenja cijene po Vašem izboru. Postoje neke okolnosti u kojima je ‘stop loss’ ograničenje neučinkovito, na primjer, kad dođe do brzih kretanja cijene ili do zatvaranja tržišta. Stop loss ograničenja ne mogu Vas uvijek zaštititi od gubitaka.

2.9 Rizik izvršenja

Rizik izvršenja povezan je s činjenicom da se trgovanja ne mogu provesti odmah. Na primjer, može proći određeno vrijeme između vremena kad ste postavili svoj nalog i vremena njegovog izvršenja. U tom se razdoblju tržište može okrenuti protiv Vas. Odnosno, Vaš se nalog neće izvršiti po cijeni koju ste očekivali. Neki pružatelji usluga CFD dozvoljavaju Vam trgovanje čak i kad su tržišta zatvorena. Imajte na umu da se cijene mogu značajno razlikovati od cijene zatvaranja za određenu robu. U brojnim slučajevima, raspon može biti veći od onoga kad je tržište otvoreno.

2.10 Rizik druge ugovorne strane

Rizik druge ugovorne strane je rizik kad strana koja izdaje CFD (odnosno, druga ugovorna strana) ne izvrši svoje obaveze i ne može ispuniti svoje financijske obaveze. Ako Vaša sredstva nisu pravilno odvojena od sredstava pružatelja usluga CFD, a on se suoči s financijskim poteškoćama, tada postoji rizik da ne primite bilo kakva sredstva koja trebate primiti.

2.11 Sustavi trgovanja

Većina uobičajenih "glasovnih" i elektroničkih sustava za trgovanje koriste računala za usmjeravanje naloga, uravnoteženje rada, registriranje i uklanjanje transakcija. Kao i ostali elektronički uređaji i sustavi, i ovi su podložni privremenim kvarovima i nepravilnom radu. Vaša mogućnost nadoknade određenih gubitaka može ovisiti o limitima koje odrede dobavljač sustava za trgovanje, tržišta, klirinške kuće i/ili tvrtke koje se bave ugovorima. Ti limiti mogu biti različiti; nužno je da pribavite detaljne informacije od Vašeg brokera o ovoj temi.

2.12 Elektroničko trgovanje

Trgovanje izvršeno uporabom Mreža za elektroničku komunikaciju mogu se razlikovati ne samo od trgovanja na običnom burzovnom ("open-outcry") tržištu, nego i od trgovanja kad se koriste drugi sustavi za elektroničko trgovanje. Ako izvršite bilo koju transakciju na Mreži za elektroničku komunikaciju, suočit ćete se sa rizikom specifičnim za takav sustav, uključujući i rizik od kvara takvog sustava te nepravilnog rada hardvera ili softvera. Kvar sustava može dovesti do sljedećeg: Vaš nalog možda neće biti izvršen u skladu s uputama; nalog možda neće uopće biti izvršen; može biti nemoguće neprekidno primati informacija o Vašim pozicijama ili ispunjavati zahtjeve margina.

2.13 Vanburzovno poslovanje

U brojnim jurisdikcijama, tvrtkama je dozvoljeno provoditi vanburzovna trgovanja. Vaš broker može djelovati kao druga ugovorna strana za takva poslovanja. Posebna mogućnost ovakvih poslovanja leži u kompleksnosti ili nemogućnosti zatvaranja pozicija, procjenjivanja vrijednosti ili određivanja poštene cijene ili izloženosti riziku. Iz naprijed navedenih razloga, ovakva poslovanja mogu biti povezana s povećanim rizikom. Zakoni koji pokrivaju vanburzovna trgovanja mogu biti manje striktni ili ne moraju navoditi određen način regulacije. Morat ćete se upoznati s pravilima i rizicima koji su povezani s ovakvom vrstom poslovanja, prije provedbe takvih poslovanja.