เครื่องมือแสดงกราฟที่ปรับให้เหมาะสมช่วยย่นเวลาในการโหลดและ ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นถึง 25%

กำหนดการเทรดสินทรัพย์

รายการสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันกับผลตอบแทนที่สอดคล้อง เกี่ยวข้องกับ: 18:34, 24.04.2024*
สินทรัพย์
(UTC+2)
การจ่ายเงิน
สกุลเงิน
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
JOD/CNY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/SGD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
GBP/AUD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
CHF/JPY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUD/NZD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUD/CHF OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUD/CAD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
NZD/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/CAD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/JPY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/TRY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/GBP OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/EGP OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/IDR OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/BRL OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
OMR/CNY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
YER/USD OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
QAR/CNY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
SAR/CNY OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUD/USD OTC
90%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/JPY OTC
90%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/RUB OTC
89%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AED/CNY OTC
89%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
CAD/CHF OTC
89%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/CHF OTC
88%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/CLP OTC
87%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/INR OTC
87%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
LBP/USD OTC
87%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
GBP/JPY OTC
86%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
CAD/JPY OTC
86%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/BDT OTC
86%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/USD
85%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
CAD/CHF
85%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
CAD/JPY
85%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/HUF OTC
84%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/NZD OTC
84%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
CHF/NOK OTC
83%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUD/JPY OTC
82%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/CNH OTC
82%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUD/JPY
81%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/THB OTC
81%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/GBP
80%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/CAD
80%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUD/USD
80%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUD/CAD
79%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/ARS OTC
79%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
GBP/CHF
79%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
GBP/JPY
78%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
TND/USD OTC
77%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
GBP/USD
75%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/CAD
75%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/AUD
75%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
BHD/CNY OTC
72%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
GBP/CAD
72%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/COP OTC
72%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/CHF
72%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/CHF
71%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/JPY
70%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/MYR OTC
67%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
EUR/CHF OTC
66%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
GBP/AUD
65%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
CHF/JPY
65%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/JPY
64%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
NZD/JPY OTC
63%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/MXN OTC
63%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/PHP OTC
57%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUD/CHF
57%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
MAD/USD OTC
51%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/DZD OTC
50%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/VND OTC
46%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/PKR OTC
37%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
USD/RUB OTC
20%
สินค้าโภคภัณฑ์
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Gold OTC
80%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Brent Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
WTI Crude Oil OTC
80%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Silver OTC
80%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Natural Gas OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Platinum spot OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Palladium spot OTC
45%
หุ้น
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Intel OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
VISA OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
TWITTER OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
FedEx OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Amazon OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
American Express OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Pfizer Inc OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Tesla OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
FACEBOOK INC OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Apple OTC
90%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Boeing Company OTC
90%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
ExxonMobil OTC
88%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Alibaba OTC
84%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Microsoft OTC
79%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Netflix OTC
65%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Citigroup Inc OTC
65%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
McDonald's OTC
61%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Johnson & Johnson OTC
61%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Cisco OTC
24%
สกุลเงินคริปโต
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Polkadot OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Litecoin OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Dogecoin OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
BNB OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Cardano OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Avalanche OTC
92%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Polygon OTC
90%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Ethereum OTC
85%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Toncoin OTC
82%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Ripple OTC
79%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Bitcoin OTC
78%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Chainlink OTC
75%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Solana OTC
54%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Bitcoin ETF OTC
51%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
TRON OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Dash
25%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
Bitcoin
15%
ดัชนี
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
AUS 200 OTC
67%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
SMI 20
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
CAC 40
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
US100 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
DJI30 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
SP500 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
E50EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
D30EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
JPN225 OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
F40EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
100GBP OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
E35EUR OTC
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
SP500
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
E35EUR
45%
สินทรัพย์สามารถเทรดได้ในขณะนี้
US100
45%
*ข้อมูลสำคัญมีความเกี่ยวข้องเฉพาะในช่วงเวลาที่โหลดหน้าเว็บและมีวัตถุประสงค์เพื่ออ้างอิงเท่านั้น.
*ตารางสินทรัพย์จะระบุตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ (UTC+2).